Database Management Systems (DBMS)
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri


Spring 2007
Instructor: Sadi Evren SEKER
Lectures: Wed 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 , Fri 10:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00
Refrence Book: Database Management Systems , Mc GrawHill (2nd Edition)
Outline:

1. Seminer: DBMS tanımı ve avantajlarının anlatılması hedeflenmiştir. Bu seminerde kazandırılacak kavramlar:

Kavramlarıdır. Seminerde ayrıca katılımcılara göre DBMS kişi rolleri, kişilerin yönetimi, veri yapıları ve veri yönetim sistemleri anlatılabilir.

Tahmini süre (katılımcı profiline göre) : 1-2 seminer

2. Seminer: ERD Model

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

Tahmini süre (katılımcı profiline göre) 1-3 seminer

3. Seminer: Relational Model

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

Tahmini süre (katılımcı profiline göre) 1-4 seminer

4. Seminer Relational Algebra and Calculus

 

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

Tahmini süre (katılımcı profiline göre) 1 seminer

5. Seminer SQL

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

Tahmini süre (katılımcı profiline göre) 3-7 seminer

Possible Tracks

I Developer Track

6. Seminer Query Optimization

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

II Database Admin / Designer Track

6. Seminer Database Design

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

III Advanced Modules

AI Seminer Transaction Management

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

AII Seminer Paralel and Distributed Databases

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

AIII Seminer Data Mining

Seminerde kazandırılması düşünülen yetenekler/kavramlar:

IV Workshops

WI Workshop of SQL on MS SQL

Bu seminer serisinin temel amacı, SQL bilgisinin MS SQL ortamında uygulanmasıdır. İleri modüllerin uygulamaları bu seminerin konusu dışında bırakılmıştır. Oldukça esnek olan bu modül, uygulama ortamı gerektirmekte ve istenildiği kadar uzatılabilir.

Tahmini süre : En az 2 seminer

W II Workshop of SQL on Oracle

Bu seminer serisinin temel amacı, SQL bilgisinin Oracle ortamında uygulanmasıdır. İleri modüllerin uygulamaları bu seminerin konusu dışında bırakılmıştır. Oldukça esnek olan bu modül, uygulama ortamı gerektirmekte ve istenildiği kadar uzatılabilir.

Tahmini süre : En az 2 seminerLecture Slides:
  • Lect 1 - Database Management Systems Giriş
  • Lect 2 - Entity Relationships
  • Lect 3 - Relational Model
  • Lect 4 - Relational Model Calculus
  • Lect 5 - Domain Relational Calculus ve Karsilastirmalar
  • Lect 6 - SQL