Elektronik Devlet ANKETİ

Merhaba,

Bu araştırmada yer almak üzere bizimle paylaşacağınız fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Lütfen, soruları dikkatlice okuyunuz. Sizce, en doğru olan cevabı işaretleyiniz. İstediğiniz soruyu cevap vermeden atlayabilirsiniz.

Teşekkürler

Sadi Evren SEKER

 

 

 

 

 

 

 

1. Haftada ortalama kaç saat bilgisayar kullanıyorsunuz?

Hiç Kullanmıyorum

1-3

 

3-7

7-15

 

15-30

 

30-60

60tan fazla

 
2. Haftada ortalama kaç saat internet kullanıyorsunuz?

Hiç Kullanmıyorum

1-3

 

3-7

7-15

 

15-30

 

30-60

60'tan fazla

 
3. Bir yıl boyunca toplam kaç kere devlet dairelerinden (belediyeler, vergi daireleri, muhtarlık, kaymakamlık, valilik, adliye, karakollar...) hizmet almanız gerekiyor?

Hiç Gerekmiyor

1-3

 

3-7

7-15

 

15-30

 

30-60

60'tan fazla

 
4. Devlet dairelerinde aldığınız hizmetlerin kaçını internet ortamını kullanarak yapıyorsunuz?

Hiçbirini

1-3

 

3-7

7-15

 

15-30

 

30-60

60'tan fazla

 
5. Yapacağınız işlemlerin kaçında interneti bir bilgi kaynağı olarak kullanıyorsunuz (önceden arama motorlarında arama yapmak gibi)?

Hiçbirinde

1-3

 

3-7

7-15

 

15-30

 

30-60

60'tan fazla

 
6. Elektronik Devlet hakkında şimdiye kadar kaç yazı okudunuz?

Hiç

1-3

 

3-7

7-15

 

15-30

 

30-60

60'tan fazla

 
7. Sizce Elektronik Devletin en büyük avantajı nedir?

Hız

Güvenlik

 

Uzaktan Erişim

Kurumlar arası uyum

 

Daha az hata

 

Maliyet

Hiçbir Avantajı Yok

 
8. Sizce Elektronik Devletin en büyük dezavantajı nedir?

İşsizlik

Güvenlik

 

Yenileme(Upgrade)

Kurumlar arası uyum

 

Eğitim

 

Maliyet

Hiçbir Dezavantajı yok

 
9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki E-Devletin durumu için düşüncelerinizi en iyi anlatıyor?

Oldukça iyi

Gelişmiş Ülkelerin gerisinde

 

Merkezi yönetim iyi ama yerel yönetimler kötü durumda

Yerel yönetimler iyi ama merkezi yönetim kötü durumda

 

İşlevsellikten çok bilgilendici bir yapıya sahip

 

Ulusal bir stratejiden mahrum, çok başlılık hakim

Kültürel yapımız ile uyumsuz

 
10. Tek kelimeyle cevap vermeniz gerekirse Türkiye için E-Devleti nasıl buluyorsunuz?

Faydalı

Zararlı

 

 
 
11. Türkiyede E-Devlet gelişecekse bunun en büyük sebebi sizce ne olur?

Toplumun teknolojiye olan hevesi

Avrupa Birliği gibi ulusalar arası uyumlar

 

Devlet dairelerinin sağduyusu

Siyasi İrade

 

Teknolojinin vazgeçilmezliği

 

Maliyet

Holding/Şirketlerin Baskısı

 
12. Türkiyede gelişmiş bir E-Devletin en büyük farkı sizce nedir?

Hizmet Kalitesi

Maliyet

 

Hız

Devletteki Kontrol eksikleri (kaçaklar)

 

İşsizlik

 

Eğitim

Birşey Değişmez

 
13. Elektronik Demokrasi Hakkında bügüne kadar kaç yazı/program/tartışma okudunuz/izlediniz.

Hiç Duymadım

1-3

 

3-7

7-15

 

15-30

 

30-60

60'tan fazla

 
13. Elektronik Demokrasi Türkiyede en çok neyi değiştirir?

Demokratik sistemin tamamen değişmesini, temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçilmesini sağlar

Merkezi yönetim değişmezken, yerel yönetimlerde reform olur.

 

Çeşitli alt grupların (meslek odaları, çiftçi örütlenmeleri, sendikalar...) kuvvetlenemsini ve daha işlevsel olmasını sağlar

Sosyal ve Kültürel yapının olumsuz etkilenmesine sebep olur

 

Türkiyenin Gelişmesini Sağlar

 

Çok seslilik ve otorite eksikliğine sebep olur

Hiçbirşey değişmez

 
14. Sizce Türkiyenin E-Dönüşüm (E-Devlet / E-Demokrasiye geçiş) için izlemesi gereken en önemli strateji hangisidir?

Serbest ortamda her kurumun kendi Dönüşümü

Merkezi Dönüşüm

 

Kanun kontrollü Dönüşüm

Hiçbir Dönüşümün olmaması

 

 
15. Cinsiyetiniz:

Kadın

Erkek

 

         
 
16. Yaşınız (Aşağıdaki kutuya klavyeyi kullanarak yazınız):

(Rakam ile)

         
 
17. Eğitim Durumunuz:

İlk/Orta Öğretim

(ilk,orta,lise)

Önlisans/Üniversite

(2-4 yıllık okullar)

 

Yüksek Lisans

(Master) 

Doktora

(Ph.D.)

 

 
 
18. İşiniz/Mesleğiniz?

(işinizi kısaca nasıl tanımlarsınız?)