Game of GO


What is GO?
Go is an ancient game originated from China, with a definite history of over 3000 years, although there are historians who say that the game was invented more than 4000 years ago. Its name comes from the Japanese name Igo, which means "surrounding boardgame".
In this game, each player tries to exert more influence on territory than her opponent, using threats of death, capture, or isolation. It is, therefore, a symbolic representation of the relationships between nations. Go is getting increasingly popular around the world, especially in Asian, European and American countries, with many worldwide competitions being held.

Links:
 • My KGS Games Archive
 • Play the game of go yourself
 • Home of Problems
 • Lots of GO Documents from Sensei's Library
 • Einstein and GO
 • A GO server, Yahoo
 • Very popular GO Server
 • Kogo's Joseki Library  Learn to Play Go Vol. 1 - A Master's Guide to the Ultimate Game (Janice Kim (3 Dan) Jeong Soo-hyun (9 Dan)) Bu kitap, go’ya yeni başlayanlar için hızlı bir başlangıç sunuyor. Kitapta temel olarak GO’nun başlangıç seviyesi kuralları ve oyunun işleyişi anlatılmış. Kitabın çeşitli sayfalarına yayılmış olan GO’nun felsefesi ve tarihine ait yazılar da oldukça etkileyici.
  1. What is GO, bölümünde oyunun tahtası, taşların oynanışı vs. anlatılmış.
  2. Capturing bölümünde, taşların nasıl yaşamlarını yitirdikleri ve Atari konuları işlenmiş.
  3. Connecting and Cutting konusunda iki grubun nasıl bağlandığı, veya rakip grupların nasıl bölündüğü.
  4. Where You can’t play konusunda, rakip taşlar üzerinden kazanılabilen alanlar ve yaşam alanları üzerinde puanlama
  5. Life and Death konusunda, yaşam ve ölüm, eksik gözler, çift gözün nasıl kazanılabileceği ve zayıf durumlarda nasıl kaybedilebileceği işlenmiş
  6. Ko konusu, adı üzerinde ko durumu ve bu durumdayken oyunun seyrinin nasıl değişecegini gösteriyor.
  7. Territory, konusu alan kazanmayı ve alan kazanma koşullarını
  8. A real game konusunda ise 13x13 tahta üzerinde oynanmış çeşitli gerçek oyunları gösteriyor.
  Kitap bu konudan sonra ikinci bölüme başlamış ve biraz daha oyun sırasında işe yarayabilecek taktikler vermeye başlamış
  1. Capturing techniques konusunda, çift atari, köşeye sıkıştırma, merdiven (shikko) , iğneleem gibi konuları anlatmış
  2. taşları bağlamanın detaylandırıldığı Connecting Techniques’de, tiger’s mouth, knight’s move, bamboo joint, crossing under taktikleri anlatılmış.
  3. Life and Death Techniques konusunda, Merkeze oynamak, göz şekilleri ve yaşam ölüm durumları incelenmiş.
  4. Öldürme yarışı denilebilecek olan, capturing races konusunda bir alanın kazancı için yapılan yarış ve yaşam alanlarının engellenmesi konuları gösterilmiş.
  5. Ko durumdaki yarışı göstern ko fighting konusunda, ko durumunda izlenebilecek alternatifler gösterilmiş.
  6. Ending and counting konusunda ise oyun sonu ve puan hesaplaması anlatılmış.

  GO A complete introduction to the game (by Cho Chikun , Kiseido Publishing Publishing) Yine başlangıç seviyesi için oldukça iyi hazırlanmış bir kitap. Kitap yeni başlayanlar için oldukça hızlı bir başlangıç sunuyor. Learn to play go serisine göre biraz daha başlangıç seviyesinde kalan kitap temelleri öğrenmek için güzel. Kitap, Learn to play go serisinden olmayan 19x19 luk tahtalar üzerinde de etüdler sunuyor. Chapter one, Introducing the game bölümünde, tahtanın yapısı, taşların oynanışı, Alan kontrolü ve basit kurallar anlatılmış. Chapter two, Capturing stones bölümünde, basitçe taşların yaşamlarını nasıl yitirdikleri, kenara ve köşeye sıkıştırma yöntemleri anlatılmış. Chapter three, Eyes and Living groups, bölümünde bir grubun yaşamını sağlaması için yapılması gerekenler, puansız alanlar (neutral points) anlatılmış. Chapter four, KO, klasik ko durumunda kurallar anlatıldıktan sonra, oyun sonu ko durumu da anlatılmış buna göre oyun sonunda riskli olan yerlerde ko tehdidi oluşturma ve bu tehditlerle mücadele yöntemleri bulunuyor., ayrıca oyun sonunda kendi alanına oynamanın zararları anlatılıyor. Chapter five, Linking up Stones, birden fazla ordunun birbrine nasıl bağlanacağı veya rakibin bağlanmasını nasıl engelleyeceğini gösteriyor. Diyagonal bağlantı, bambu bağlantısı, 4. satırda bir alan atalamalı pozisyon,3. satırda 2 aralıklı pozisyon, kenarda bağlanma için kullanılan (crossing under) incelenmiş. Chapter six, Capturing Techiniques, konusunda double atari, ladder, nets ve feda etme yöntemleri incelenmiş. Chapter seven, Capturing Race, konusunda klasik rakibi öldürme konusunda hamle sayısının önemini anlatmış. Yaşam alanlarının içeride ve dışarıda olması durumu (rakibi önce dışarıdan kuşatmak gerekir, içerideki kuşatma kendi alanını da daraltır), seki (iki tarafında birbirini yiyemeyeceği durum), tek gözün yaşamak için yeterli olmadığı, yeme yarışı sırasında sahip oluna alanın geliştirilmesi yöntemleri anlatılmış. Chapter eight, Life and Death, Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizginin go oyunundaki yansımasına hızlı bir bakış atılan bu bölümde, yaşam için önemli olan gözlerin yanlış oluşturulması, yaşam alanında 2. göz oluşturmak için hayati öneme sahip alanların rakip oluşturmadan feda ile ele geçirilmesi, HANE gibi konular işlenmiş. Chapter nine, Handicap GO, Bu bölümde hadikap verilen bir oyunda hem usta hem de acemi oyuncu için izlenmesi gereken stratejiler anlatılmış. 9 handikap ile başlayan bir oyun, oyun sonuna kadar puanlama ve hamlelerdeki avantaj/dezavantajları ile analiz edilip gösterilmiş. (siyah oyuncunun güvenli alanlar oluşturmak için muhafazakar oyunu / beyaz oyuncunun saldırgan olma zorunluluğu, 3-3 ‘de beyazın yaşam alanı oluşturması, iki ordu arasındaki bağlantıyı kesmenin (2 ordu için de çift göz oluşturmaya zorlamak demek oluyor) rakibi nasıl zor durumda bıraktığı, rakip alana giriş denemeleri ve bloklama, ve oyun sonunda alan küçültme taktikleri bir oyun üzerinde tatbikli olarak hızlıca anlatılmış. Chapter ten, Openning Strategy, Açılış taktiklerinin anlatıldığı bu bölümde, köşelerin ve daha sonra kenarların alan yapmak için en basit yerler olduğu, dolayısıyla oyun başlangıcında buraları almanın önemi anlatılarak başlanmış. Hemen devamında bütün yumurtaları aynı kefeye koymak gibi sürekli aynı alana oynamanın yanlışlığı, buna karşılık açılış sırasında tahtaya yayılmanın önemi anlatılmış. Köşelere saldırmanın basitçe nasıl olduğu ve bunun basit savunmaları (sanırım sadece fikir versin diye) anlatıldıktan sonra Corner Enclosure (köşe kapatma) yöntemleri, avantajları (puanı daha da netleştirmek ve ilerideki saldırılar için bir istinat noktası oluşturmak gibi) ve karşılıklı olarak kapatılmış köşelerden kenara uzanma yöntemleri (komşu iki kenarda da köşe kapama yapılmışsa, köşeye dik kenara çıkış yapılabilir) incelenmiş. Ardından yaklaşma hareketlerine geçilmiş. Bir köşeye saldırmak (saldırırken giriş denemesi başarısız olursa, saldırı hamlelerini kenarı almak için istinat yapma yöntemleri) saldırıyı savunmak anlatılmış. Ayrıca bölüm sonunda pincer (kerpeten) yöntemi ile köşe kapaması bulunan bir köşeden bu köşeye saldırmaya çalışan rakibin nasıl sıkıştırılacağı gösterilmiş. (basitçe köşeye saldırmaya çalışan rakibin arkasından çıkartma yapılır) yine köşe kapaması tam yapılmadığında bu taktiğin zayıf olduğu da gösterilmiş. Chapter eleven, An example game, Bu bölümde örnek bir oyun üzerinde açılış gelişme ve oyun sonu incelenmiş.

  Go for beginners, (Kaoru Iwamoto) Başlangıç seviyesi kitaplarında birisi daha. Daha önce incelenmiş olan iki kitaba göre biraz daha farklı bir eğitim yöntemi izlenmiş olan kitabın bölümleri ve içeriği aşağıdaki şekildedir. Rules of GO : Chapter 1 Demonstration game bölümünde, basit bir 9x9 oyun üzerinde oyunun kuralları izah edilmiş. Chapter 2 Capture bölümünde , yaşam alanlarının anlamı ve tahtaya konulan taşların komşu alanları kontrol etmesi, Sağlam bağlanmış taşlar, KO ve kuralları, Yaşam ve ölüm arasındaki fark (göz oluşturma ve rakibin göz oluşturmasını engelleme), Sahte gözler anlatılmış. Elementary Tactics and Strategy: Chapter 3 At the edge of the board Bölümünde kenar ve köşelerin avantaja dönüştürülmesi, bu alanlarda yaşayan ordular oluşturma ve rakibin yaşamını tehdit etme konuları işlenmiş. Oyun sonu kenarlarda genişleme yöntemleri de incelenmiş. Chapter 4 Shicho bölümünde merdiven oluşturma ve takibi anlatılmış. Chapter 5 Geta and Loose Shicho bölümünde daha önceki kitaplarda net (ağ) olarak geçen rakibi hapsetme yöntemi (bu kitapta geta ismiyle geçiyor), Loose shicho ise shicho yaparken sıkıştıran taşlardan birisinin merdivenin altında kalması durumu (atari oluşma riski) şeklinde isimlendirilmiş. Chapter 6 Semeai bölümünde kenara çok yakın desteksiz taşların öldürülmesi gösterilmiş. Örneğin 2. satırdaki bir taşı 3. satır ve 2. satırdaki iki komşu taşla öldürmek gibi. Chapter 7 Snap back and shortage of liberties bölümünde öncelikle feda etme yöntemleri incelenmiş. Rakibin bağlantı kurmasını engellemek için yapılan fedalar bu bölümün konusu. Shortage of liberties kısmında ise iki tarafında karşılıklı olarak kuşatma yarışmasında, yaşam alanlarının ne kadar önemli olduğu ve tasarruflu kullanılması gerektiği (rakibi kuşatırken kendi alanını küçültmemek gerekir) anlatılmış. Chapter 8 life and death bölümü göz şekillerinin oluşturulması, rakibin göz oluşturmasını engelleme, rakip alanı içeriden veya dışarıdan sıkıştırarak göz oluşturmasını engelleme gibi konuları içeriyor. Örneğin me ari me nashi (benim gözüm var ama sende yok) başlığında, rakibin muhtemel gözünün içinde bir göz yaparak rakibin yaşamını sona erdirmek anlatılmış. Chapter 9 General Strategy bölümü oyunun başlangıcı ile ilgili temel bilgilerin anlatıldığı ilk bölüm. Bölüm temel kavramlardan sonra Shimari (Cho’nun kitabında corner enclosure olarak geçen köşe kapama olayı) ile başlamış. Temel olarak bir köşeye bir taş konduktan sonra ikinci bir taş ile güçlendirme.
  Last updated 2003/11/01 16:00, by Sadi Evren SEKER, Turn Back to Shedai NET