TÜRKIYE'DE KÜTÜPHANECILIK VE ENFORMASYON HIZMETLERI

A) Kütüphaneler


Derleme Kütüphaneler
Milli Kütüphane

Üniversite Kütüphaneleri
Il il kütüphaneler (Harita) Ankara.Istanbul

Halk Kütüphaneleri
Edirne Halk Kütüphanesi
Polatli Halk Kütüphanesi
Ulus Halk Kütüphanesi

Arastirma Kütüphaneleri

Atatürk Kitapligi

Aysin-Rafet Ataç Kütüphanesi
Besir Gögüs Türk Dili Arastirma Merkezi
The British Council
Devlet Istatistik Enstitüsü 
Devlet Planlama Teskilati
Geothe Institut Istanbul
ISAM Kütüphanesi

Osmanli Bankasi Arsiv ve Arastirma Merkezi
Sanayi Bakanligi Kütüphanesi
TRT Kütüphanesi
TBB Kütüphanesi
Türk Tarih Kurumu
Yapi Kredi Sermet Çifter


Okul Kütüphaneleri
Eyüboglu Egitim Kurumlari Kütüphaneleri
TED Koleji

     B) Bilgi ve Belge Saglayan MerkezlerBasbakanlik Devlet Arsivleri
BLISS-CAT Toplu Katalog Tarama
Ulakbim
YÖK Yayin ve Dokümantasyon Daire Baskanligi "Tez merkezi"
Süreli Yayinlar Toplu Katalog Tarama Motoru (Belge Saglama)
Yordam 2001 Toplu Katalog tarama
Türkiye Süreli Yayinlar (il il)

        C) Dernekler, Kurumlar Tartisma listeleri


ANKOS

Kütüphaneler Genel Müdürlügü
Türk Kütüphaneciler Dernegi (Merkez)

Türk Kütüphaneciler Dernegi (Istanbul subesi)

Kibris Türk Kütüphaneciler Dernegi
Tüm Arsivciler Dernegi
ÜNAK
Kutup-l Arsivi
Kutup-l (Türkiye Kütüphaneciler Tartisma Listesi ve diger listeler)
Tartisma listelerine üye olma (Kutup-l örnegi)
Okul Kütüphanecileri listesi
EDH Vakfi

D) BILGI VE BELGE YÖNETIMI BÖLÜMÜAnkara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü
Istanbul Üniversite Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

E)YayinevleriTürkiye yayinevleri

F) Araci Kurumlar ve Kütüphane yazilimlariBil-sis (Kütüphane yazilimi)
Bliss (Kütüphane yazilimi)
Iskenderiye (Kütüphane yazilimi)
Kutup-WM (Kütüphane yazilimi)
Kybele (Kütüphane yazilimi)
Teks (Kütüphane yazilimi)
Yordam 2001 (Kütüphane yazilimi)

Yordam (Kütüphane Malzemeleri)
Ebsco (Dergi, Veritabani)
Gemini (Veritabani,3M)
Komsoft (Dergi)

Arsivist