Yazılım Proje Yönetimi (Software Project Management)

Hazırlayan: Şadi Evren ŞEKER
Dersin Hocası: Oya Kalıpsız


  • Rapor
  • Sunum