Şekil Tanıma Sekil Tanima Pattern Recognition

Hazırlayan: Şadi Evren ŞEKER
Dersin Hocası: M. Elif Karslıgil


  • Rapor
  • Kaynak Kodlar
  • Doğal dil kullanılarak Multi Layer Perceptron ile OCR